Moduł lokalizacyjny dla pojazdów szynowych

 

Telemetryczny moduł do pojazdów szynowych przeznaczony jest do kontroli i zarządzania pojazdami szynowymi. Urządzenie umożliwia lokalizację pojazdów na cyfrowej mapie Europy dzięki czemu można łatwiej zaplanować ich logistyczne przeznaczenie.

Podłączone do systemu sterowania pojazdem przesyła informację o załączonych systemach pokładowych oraz o wystąpieniu sytuacji awaryjnych.

Urządzenie przesyła co najmniej raz na minutę pakiet danych zawierający: pozycję geograficzną, prędkość i kierunek poruszania się, opcjonalnie temperaturę, poziom paliwa oraz status wszystkich wejść. Odpowiedania konfiguracja systemu umożliwia generowanie ostrzeżeń i alarmów w przypadku odstępstw od założonego harmonogramu pracy. Użytkownik ma dostęp do danych w czasie rzeczywistym oraz do danych historycznych. Dostęp do danych pozwala na optymalne wykorzystanie pojazdów, identyfikację i kontrolę czasu pracy maszynistów, kontrolę pojazdu oraz kontrolę zużycia paliwa.

Korzyści

 • Ciągły monitoring pojazdu na terenie Europy
 • Zwiększenie efektywności i punktualności
 • Weryfikacja zużycia paliwa
 • Identyfikacja maszynistów i rozliczanie czasu pracy
 • Kontrola czasu pracy pojazdów, automatyczne powiadamianie o przeglądach okresowych
 • Przesyłanie sygnałów usterek i awarii do Centrum Monitorowania

Zastosowanie

 • Lokomotywy spalinowe i elektryczne
 • Wagony
 • Tramwaje
 • Pojazdy specjalne

Cechy produktu

 • Zasilanie typowe dla pojazdów trakcyjnych: 60-160V
 • Dedykowana przetwornica firmy Vicor
 • Izolacja zasilania 3kV
 • 5 wejść cyfrowych z izolacją galwaniczną 3kV
 • 2 wyjścia cyfrowe
 • Podstawowy tor łączności: GPRS klasa 10
 • Rezerwowy tor łączności: SMS
 • Identyfikacja prowadzącego pojazd
 • Identyfikacja typu jazdy: przycisk
 • Obsługa przepływomierzy paliwa
 • Wewnętrzny moduł rezerwowego zasilania z dedykowanym kontrolerem, zabezpieczenie przed przeładowaniem i rozładowaniem akumulatora
 • Obsługa termometru cyfrowego
 • Przesyłane parametry: pozycja, prędkość, kierunek poruszania się, stan silnika, temperatura, identyfikacja prowadzącego, opcjonalnie poziom paliwa w zbiorniku, typ jazdy, status wejść

 

Szczegółową specyfikację techniczną terminala znajdą Państwo w karcie produktu.