Green AC

Naszą specjalnością są systemy telematyczne dla rynku profesjonalnego oraz sektora bezpieczeństwa i ochrony mienia. Na potrzeby tej gałęzi usług nasza firma opracowała i wprowadziła na rynek wiele innowacji w zakresie monitorowania flot pojazdów, detekcji wypadków, a także zabezpieczeń antykradzieżowych.

Fundamentem innowacyjności Green AC  jest podejmowanie się zadań o bardzo wysokim stopniu trudności. Efektem interdyscyplinarnego i kreatywnego podejścia do projektów są nowoczesne, a często wręcz unikatowe rozwiązania.
Nasz 13-osobowy zespół badawczo-rozwojowy opracowuje systemy hybrydowe o unikalnych wartościach użytkowych. Oparcie profilu operacyjnego Green AC na budowie kompleksowych systemów ICT w praktyce oznacza, że firma równolegle zajmuje się tworzeniem rzeczowych składowych systemu (hardware) i jego składników niematerialnych – oprogramowania serwerowo-klienckiego.

Opracowane przez nas rozwiązania częściowo opierają się na wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów, częściowo zaś powstają w wyniku efektywnej współpracy z ośrodkami naukowymi. Greenl Auto Control od lat współpracuje bowiem z takimi ośrodkami, jak Wojskowa Akademia Techniczna czy Przemysłowy Instytut Motoryzacji.

W toku rozwoju firmy, aktywnie promujemy wartości  odpowiedzialności społecznej, m.in. tworząc systemy telematyczne wspierające działania operacyjne służb ratowniczych, a tym samym przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa i efektywności ruchu pojazdów na drogach.