Dla dobra publicznego

W ramach Zintegrowanego Systemu Ratowniczego opracowanego przez Plus (numery alarmowe nad wodą: 601-100 100 oraz w górach 601-100 300) dla jednostek WOPR, TOPR i GOPR,GreenAC wdrożył systemy pozycjonowania i kierowania dla pojazdów specjalnych, takich jak samochody, łodzie, skutery oraz quady.

WOPR

 

Wspieramy działania Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w niesieniu pomocy ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone.

Misją WOPR jest zmniejszenie liczby osób tonących, a celem strategicznym - organizowanie pomocy oraz ratowanie życia lub zdrowia osób pracujących lub wypoczywających na akwenach wodnych. Ponieważ możliwość szybkiego dotarcia z pomocą jest bezcenna, ratownicy muszą posiadać na swoim wyposażeniu nowoczesny sprzęt lokalizacyjny. Stąd w pracy ratowników niezbędna stała się obecność technologii GPS i GSM. Dziś w nasze urządzenia z serii POJAZDY wyposażone są łodzie WOPR służące do akcji ratowniczych. Dzięki łączności GPRS operator w centrali WOPR może stale nadzorować przemieszczanie się łodzi i ratowników, a także wysłać w razie potrzeby wsparcie na miejsce zdarzenia. W ten sposób niesienie pomocy ludziom w sytuacji zagrożenia ich zdrowia lub życia stało się bardziej efektywne.TOPR

 

TOPR

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe czuwa nad bezpieczeństwem turystów w Tatrach już od wielu lat. Ponieważ góry są szczególnie trudnym miejscem do przeprowadzania skutecznej akcji ratunkowej, ratownicy korzystają z wielu wspomagających ich pracę zdobyczy techniki. Aby ułatwić dotarcie do poszukiwanych osób, korzystają z quadów, samochodów terenowych oraz śmigłowców.

Sprzęt transportowy TOPR już wdrożył nasze rozwiązania, pozwalające monitorować bieżącą pozycję geograficzną oraz przebytą trasę. Aby wiedzieć, gdzie dokładnie znajdują się ratownicy, operator TOPR ma do dyspozycji aplikację WebClient obrazującą na mapie pozycję poszczególnych pojazdów. Dzięki temu jest w stanie szybko podjąć trafną decyzję o wysłaniu ratowników na miejsce zdarzenia.

GOPR

 

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe swoje zadania statutowe - niesienie pomocy w górach ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone, zapobieganie wypadkom w górach oraz ochronę środowiska górskiego - realizuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczegółowym uwzględnieniem regionów górskich, oraz poza granicami kraju. GOPR działa w oparciu o siedem Grup Regionalnych, tj: Grupa beskidzka, Grupa bieszczadzka, Grupa jurajska, Grupa karkonoska, Grupa krynicka, Grupa podhalańska, Grupa wałbrzysko-kłodzka. Pojazdy poszczególnych grup GOPR mają wdrożone nasze rozwiązania, pozwalające monitorować bieżącą pozycję geograficzną oraz przebytą trasę. Dyspozytor na stanowisku kierowania GOPR może w dokładny sposób kierować zespołami ratowników, widząc ich bieżące położenie. Dzięki temu jest w stanie szybko i trafnie podjąć decyzję o wysłaniu ratowników na miejsce zdarzenia.