Finansowanie ze środków unijnych – dotacje

Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszej oferty, mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w pozyskaniu środków finansowych z funduszy unijnych, które umożliwią realizację  planowanej inwestycji.

W zależności od wyboru modelu i programu finansowania możliwy jest zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych w wysokości do 50%, co w efekcie umożliwia zakup systemu za połowę ceny. Uczestnicy naszego konsorcjum posiadają bogate doświadczenie, gotowe opracowania oraz sprawdzone rozwiązania innych firm europejskich, którym udało się pozyskać bardzo duże dofinansowania z funduszy unijnych. Dzięki współpracy z nami sprawnie i skutecznie będą mogli Państwu wykorzystać szansę, jaką daje polskim przedsiębiorcom i instytucjom Unia Europejska. Wspólnota, której jednym z nadrzędnych celów jest w ostatnich latach obniżenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery i dążenie do uniezależnienia energetyki od paliw kopalnych, w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym przeznacza na te cele ogromną pulę środków finansowych, po które wspólnie możemy sięgnąć. 

Eksperci konsorcjum wskażą Państwu odpowiednią linię finansowania dla każdej planowanej inwestycji, m.in. w zakresie: infrastruktury ochrony środowiska, rozwoju turystyki i kultury, transportu, kształcenia (w tym ustawicznego), programów stypendialnych, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa osób i mienia, działalności szkoleniowej, internacjonalizacji przedsiębiorstw (targi, wystawy międzynarodowe), badań przemysłowych i przed konkurencyjnych, inwestycji przedsiębiorstw w środki trwałe: budowle, budynki, maszyny, urządzenia, inwestycji przedsiębiorstw w wartości niematerialne i prawne, polegające na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub wiedzy technicznej, technologicznej z zakresu organizacji oraz zarządzania itp.

Pomoc ze strony konsorcjum będzie polegać m.in. na przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, opracowaniu studium wykonalności lub biznes planu, przygotowaniu montażu finansowego w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania inwestycji lub pomocy przy wyszukaniu partnera biznesowego. Eksperci Konsorcjum mają za zadanie otoczyć Państwa wszechstronną opieką od chwili rozpoczęcia prac przy pozyskaniu dotacji, poprzez poprowadzenie procesu rozliczenia otrzymanych środków finansowych, po rzeczowe zamknięcie inwestycji i złożenie raportu końcowego z wykorzystania otrzymanej dotacji.

Dzięki szerokiej gamie różnorodnych programów dotacyjnych, przedsiębiorca może otrzymać na dofinansowanie na niemal każdą inwestycję po spełnieniu jedynie kilku, ogólnych wymagań. Wdrożenie naszego systemu umożliwi Państwu optymalizację pracy dzięki nowoczesnym i precyzyjnym technologiom. Z kolei możliwość otrzymania dotacji z funduszy europejskich, jakie daje współpraca z konsorcjum, pozwoli Państwu w znaczny sposób zmniejszyć koszty wdrożenia systemu. Rezultatem będzie możliwość szybkiego rozwoju, przy jednoczesnej oszczędności czasu i pieniędzy.