Monitoring energii

System zarządzania, monitorowania i raportowania Green Auto Control to jedna z najbardziej zaawansowanych i kompleksowych aplikacji internetowych dostępnych na polskim rynku. Mimo swojej znacznej złożoności, pozostaje jednak bardzo łatwa i przyjazna w obsłudze.

Nasz system stworzony został z myślą o klientach, którzy chcą zarządzać terminalami ładowania pojazdów elektrycznych poprzez odpowiednie moduły oraz do posiadaczy samochodów elektrycznych.

Cechy Green Auto Control:

 • intuicyjna obsługa  systemu i oprogramowania,
 • łatwe wyszukiwanie i rezerwowanie terminali
 • możliwość wyszukiwanie terminali należących do innych operatorów,
 • wyświetlane w czasie rzeczywistym informacje o zajętych gniazdach,
 • statystyki

 

 

 Zapewniamy pełną obsługę infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.

Główne moduły Green Auto Control:

Główne moduły Green Auto Control:

1. Moduł reklamowy:

 • możliwość dowolnego ustawienia treści wyświetlanej na ekranie terminala,
 • zdalne wgrywanie reklam,
 • raport o częstotliwości wyświetlania reklam.

2. Moduł zarządzania energią z funkcją „smart grid” – moduł dla operatorów lokalnych:

 • odczyt aktualnie pobieranej mocy chwilowej dla gniazda, terminala i grupy terminali w danym regionie,
 • możliwość wstrzymania oraz wznowienia ładowania przez lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
 • zdalny odczyt stanu liczników,
 • monitorowanie i zarządzanie dwukierunkowym przepływem energii elektrycznej V2G (Vehicle to Grid),
 • zarządzanie dynamicznymi taryfami (smart grid),

3. Moduł diagnostyczny:

 • awaryjne zakończenie ładowania,
 • cykliczne testy terminala,
 • alarmowanie obsługi technicznej w przypadku wystąpienia awarii lub zaniku zasilania.

4. Moduł zarządzania:

 • zarządzanie kontami użytkowników,
 • zarządzanie kartami dostępu oraz nadawanie limitów,
 • zarządzanie taryfami,

5. Moduł raportowania:

 • generowanie raportów do PDF, txt oraz pliku Excel między innymi o zużyciu energii przez użytkownika pojazdu elektrycznego lub flotę pojazdów,
 • graficzne statystyki,