Systemy zarządzania ruchem

Ciągły rozwój rynku motoryzacyjnego w naszym kraju przy bardzo ograniczonych możliwościach rozbudowy infrastruktury drogowej powodują sukcesywny wzrost natężeń ruchu na naszych drogach. W efekcie prowadzi to do:

 • postępującego przeciążenia układu drogowego,
 • wzrastającego deficytu miejsc parkingowych,
 • spadku atrakcyjności transportu zbiorowego,
 • rosnącego zanieczyszczenia środowiska.

W obliczu tych problemów konieczne staje się wdrażanie systemów monitorowania i zarządzania ruchem pojazdów.

Kliknij aby powiększyć

Rozwinięty w maksymalnym zakresie system zarządzania ruchem może objąć takie podsystemy, jak:

 • Sterowanie sygnalizacją
  • System ten ma następujące cele:
  • maksymalnie wykorzystuje przepustowość układu drogowego,
  • maksymalizuję płynności ruchu (minimalizacja zatrzymań, stała prędkość itp.),
  • minimalizacja kosztów ruchu,
  • ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko.
 • Sterowanie sygnalizacją świetlną może obejmować:
  • ostrzeganie przed zakłóceniami ruchu, informowanie o zalecanej prędkości itp.,
  • sterowanie przepustowością drogi poprzez zmianę liczby dostępnych pasów ruchu,
  • sterowanie ruchem na wjazdach na drogi główne.

Zarządzanie parkingami
Zadaniem tego systemu jest ułatwienie kierowcom dotarcia do wolnych miejsc parkingowych, co powoduje m.in. zmniejszenie wielkości ruchu związanego z poszukiwaniem miejsca do zaparkowania. System ten znacząco wpływa na zmniejszenie emisji spalin i hałasu.

Informowanie o sytuacji ruchowej
Podsystem ten pozwala podejmować świadome decyzje o rozpoczęciu podróży, wyborze terminu podróży oraz wyborze środka transportu i trasie. Informacje o stanie ruchu powinny być przesyłane do środków masowego przekazu np. przez radio w systemie RDS, oraz grup pojazdów za pomocą drogowych tablic informacyjnych o zmiennej treści. Informacje można również udostępnić w sieci internetowej na tzw. stronach lokalnych.

nformowanie o środowisku
Do podstawowych zadań tego systemu należy:

pomiar temperatury, przejrzystości powietrza, ciśnienia atmosferycznego itp.,

sporządzanie krótko terminowych prognoz pogody w zakresie czynników wpływających na ruch drogowy,

pomiar emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza i wnioskowanie o ograniczenie korzystania z pojazdów w przypadku przekroczenia bezpiecznych progów zanieczyszczenia.

Ułatwienie przejazdu pojazdom uprzywilejowanym umożliwia, w przypadku prowadzonych akcji ratunkowych szybki dojazd do celu:

 • karetkom pogotowia ratunkowego,
 • wozom bojowym straży pożarnej,
 • pojazdom policji,
 • pojazdom innych służb miejskich.
 • System umożliwia również tworzenie i realizację specjalnych scenariuszy związanych z przejazdami VIP-ów czy manifestacjami ulicznymi.